Editii

Revista Limbă, Literatură și Folclor, nr. 1-2 2020

Procesul de textualizare, un nou obiect pentru studii lingvistice 5-11
CZU: 81’42
Cîşlaru Georgeta
Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit 12-18
CZU: 81’246.3
Chira Oxana 
Simbolismul, arta conștiinței extreme și reconfigurarea sistemului de valori 19-30
CZU: 82-1.09+821.135.1-1.09
Buşcăneanu Luminiţa
Arhip Cibotaru: Un poet la porțile închise 31-33
CZU: 821.135.1-1(478).09
Burlacu Alexandru 
Poezia lui Andrei Ţurcanu, sub semnul dialogului ontologizat cu Odă (în metru antic) 34-42
CZU: 821.135.1-1(478).09
Rotari Dorina
Hybris-ul dezumanizării și distopii ale postumanului în romanele lui Savatie Baștovoi 43-51
CZU: 821.135.1-31(478).09
Ivanov Constantin 
Andrei Ţurcanu, Nina Corcinschi şi … Hamlet (Jurnal de lectură) 52-81
CZU: 821.135.1-83(478).09
Beşleagă Vladimir
Aurelian Dănilă și cărțile sale din „arestul la domiciliu” 82-86
CZU: 78.072(478)(092)
Filip Iulian 
Mişcarea corală folclorică în satul Costiceni, judeţul Hotin (Generaţia Gheorghe Munteanu) 87-93
CZU: 784.087.68
Colac Tudor
Comori folclorice româneşti: veşmântul lor firesc 94-97
CZU: 398+821.135.1-34(478).09
Apetri Dumitru 
Câteva reflecţii despre folcloristul şi scriitorul Grigore Botezatu 98-103
CZU: [398+821.135.1-34.09](478)(092)
Buruiană Ion 
Orizonturi – un roman al introspecției 104-105
CZU: 821.135.1-31(478).09
Cimpoi Mihai Aniţoi Galina 
Nicolae Leahu: o cronografie poetică 106-109
CZU: 821.135.1-1(478).09
Gherman Oxana 
Momente din moștenirea științifică a profesorului Vitalie Marin 110-112
CZU: 811.135.1(478)(092)
Constantinovici Elena 
Nicolae Raevschi – un destin de savant basarabean 113-114
CZU: 811.135.1(478)(092)
Mincu Eugenia 
Proiectul Diaspora filologică 115-118
CZU: [008+821.135.1]:323.113(478)
Corcinschi Nina 
Conferința on-line „Limba română și diaspora” 119-128
CZU: [811.135.1(478)+323.113]:004(063)
Nedelciuc (Şestacov) Elena
Filologia modernă: Realizări şi perspective in context european 129-132
CZU: 811.135.1(4)(063)
Corcinschi Nina 
Publicațiile Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”