Editii

REVISTA LIMBĂ, LITERATURĂ ȘI FOLCLOR, NR. 1 2021

Avant propos  5-6
Corcinschi Nina 
Achiziții lexicale „ultrarecente” pentru vocabularul limbii române  7-19
DOI: 10.52505/llf.2021.1.01 CZU: 811.135.1’373
Vulpe Ana 
Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibliografic (2012–2016)  20-33
DOI: 10.52505/llf.2021.1.02 CZU: 016:811.135.1’1(478)+811.135.1’1(478)(01)
Onofraş Maria 
(Neo)modernism în rupturi rizomice  34-38
DOI: 10.52505/llf.2021.1.03 CZU: 821.135.1.09
Burlacu Alexandru 
Un poet cathartic și oracular: Nicolae Dabija  39-42
DOI: 10.52505/llf.2021.1.04 CZU: 821.135.1-1(478).09
Copcea Florian 
„Olimpul din Lipcani” – un fenomen literar basarabean  43-57
DOI: 10.52505/llf.2021.1.05 CZU: 008(=411.16)(478)+821.411.16.09(478)
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava 
O familie model şi rezonanţa ei în comunitate  58-69
DOI: 10.52505/llf.2021.1.06 CZU: 392.3
Colac Tudor
Arhetipul Dochiei în etnogeneza mitică a lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu  70-76
DOI: 10.52505/llf.2021.1.07 CZU: 821.135.1.09+398.2/.3
Butnaru Tatiana 
Contribuția lui Petre Ștefănucă la dezvoltarea folcloristicii românești din Basarabia interbelică  77-84
DOI: 10.52505/llf.2021.1.08 CZU: :398(478)(092)(091)
Pletosu Victor 
Crăciunul în familie. Abordări subiective  85-104
DOI: 10.52505/llf.2021.1.10 CZU: 398.332.416
Colac Tudor , Filip Iulian , Corcinschi Nina , Potîng Tatiana , Mincu Eugenia , Gîrlea Olesea , Niţă-Cocieru Mariana , Pletosu Victor 
Dimensiunile dramei existențiale în imaginarul mitopo(i)etic eminescian  105-109
DOI: 10.52505/llf.2021.1.11 CZU: 821.135.1.09
Gherman Oxana 
Mihai Cimpoi despre Radu Petrescu: scriitura ca act existențial  109-111
DOI: 10.52505/llf.2021.1.12 CZU: 821.135.1.09
Aniţoi Galina 
Mihai Cimpoi și cercurile hermeneutice ale „Luceafărului”  112-114
DOI: 10.52505/llf.2021.1.13 CZU: 821.135.1-1(478).09
Ţurcanu Andrei 
Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare  115-144
Gherman Oxana , Caraman Vlad , Niţă-Cocieru Mariana , Verejanu Dan , Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava , Cogut Sergiu 
Conferința Bogdan Petriceicu-Hasdeu – enciclopedist de talie europeană  145-153
Cogut Sergiu 
Simpozionul Creangă: lumea lui și lumea noastră postmodernă  154-160
Publicațiile Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”  161-165