PEER REVIEW

Revista Limbă, literatură, folclor aplică procedura de peer-review – evaluarea fiecărui articol de către doi referenți independenți, desemnaţi de colegiul de redacţie. Pentru o evaluare complexă, a fost elaborat Formularul pentru recenzie, care oferă recenzentului posibilitatea de a se expune asupra criteriilor standard (structura inerentă unui articol științific, stilul de exprimare, prezentarea grafică, calitatea științifică a materialului prezentat spre publicare etc.) înaintate față de un articol științific.

Colegiul de redacţie asigură caracterul anonim al procedurii de peer-review şi expediază recenzenţilor articolul și Formularul pentru recenzie în variantă electronică, fără nicio menţiune care să permită identificarea autorului. În mod similar, autorul nu știe cine îi evaluează studiul.

Articolul este acceptat în cazul când ambele recenzii sunt pozitive. Dacă cei doi referenți au opinii diferite asupra articolului în cauză, se apelează la un al treilea referent. În cazul în care se consideră că este nevoie ca articolul să fie revizuit, acesta este retransmis autorului împreună cu recomandările necesare. Dacă ambii recenzenți dau un aviz negativ, articolul este respins. Autorii se vor conforma opiniei recenzenților. Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătățită a articolului respins în numărul următor al revistei.

Autorii vor primi rezultatul evaluării:

  1. a) se recomandă spre publicare;
  2. b) se recomandă spre publicare cu efectuarea redactărilor şi modificărilor recomandate;
  3. c) nu se recomandă spre publicare.

 

Criteriile de evaluare a articolelor:

1) axarea conţinutului pe probleme ştiinţifice de o largă rezonanţă fundamentală şi aplicativă;

2) originalitatea şi calitatea conţinutului;

3) încadrarea în profilul revistei;

4) formularea adecvată a titlului articolului;

5) respectarea structurii inerente unui articol ştiinţific;

6) respectare normelor de redactare a referințelor bibliografice (surse relevante).