Editii

REVISTA LIMBĂ, LITERATURĂ ȘI FOLCLOR, NR. 1 / 2022

Achiziții lexicale „ultrarecente” pentru vocabularul limbii române  5-12
DOI: 10.52505/llf.2022.1.01 CZU: 811.135.1’373
Vulpe Ana Onofraş Maria 
Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibliografic (2012 – 2016)  13-32
DOI: 10.52505/llf.2022.1.02 CZU: 016:811.135.1’1(478)+811.135.1’1(478)(01)
Onofraş Maria 
Sinonimia lexicală în textul manuscrisului Sandipa  33-42
DOI: 10.52505/llf.2022.1.03 CZU: 811.135.1’373.421:82.09(091)
Verebceanu Galaction 
Modernismul poetic românesc  43-54
DOI: 10.52505/llf.2022.1.04 CZU: 821.135.1-1.09
Burlacu Alexandru 
Texistența: avatar sau un concept blamat al postmodernismului?  55-63
DOI: 10.52505/llf.2022.1.05 CZU: 821.135.1.09
Copcea Florian 
Fenomenul Creangă în evocări poetice  64-68
DOI: 10.52505/llf.2022.1.06 CZU: 821.135.1.09
Apetri Dumitru 
Vasile Alecsandri şi circulaţia versiunilor mioritice din Basarabia  69-82
DOI: 10.52505/llf.2022.1.07 CZU: 821.135.1-1.09+398
Butnaru Tatiana 
Tradiția milenară a Mărțișorului – simbolul regenerării noastre spirituale  83-90
DOI: 10.52505/llf.2022.1.08 CZU: 398.332.1(=135.1)(478)
Pletosu Victor 
Interviu cu Marian Gh. Simion. Nu cred că disciplinele umaniste au pierdut din vedere idealul de a face lumea mai bună  91-96
DOI: 10.52505/llf.2022.1.09 CZU: 327(047.53)
Corcinschi Nina 
Proza lui Vladimir Beșleagă în lumina mitocriticii  97-99
DOI: 10.52505/llf.2022.1.10 CZU: 821.135.1-3(478).09
Curtescu Margareta
O investigație psihanalitică jungiană a operei lui Vladimir Beșleagă  100-103
DOI: 10.52505/llf.2022.1.11 CZU: 821.135.1-3(478).09
Gîrlea Olesea 
Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare  103-107
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava 
Liuba Dimitriu: o voce suavă în forul spiritual basarabean  108-111
Gherman Oxana 
Eugen Cioclea (o incursiune în matematica poeziei)  112-118
Gherman Oxana 
Dincolo și cosmogonia Irinei Naideonova  119-122
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava 
Michael Kaufman  123-126
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava 
Evenimente omagiale In memoriam Ion Creangă  127-129
Cogut Sergiu 
O monografie promițătoare a unei tinere cercetătoare  129-132
Cogut Sergiu 
Perseverență și competență  132-136
Chivu Gheorghe
Publicațiile Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”  137-139