POLITICA EDITORIALĂ

Revista Limbă, Literatură, Folclor este o publicaţie ştiinţifică în domeniul filologiei și impune  politica eticii internaţionale a publicaţiilor ştiinţifice, care vizează lupta împotriva plagiatului și prevede onestitatea știinţifică, prevăzute de Codul Eticii Editoriale COPE (Committee on Publication Ethics).

Este o revistă științifică cu acces deschis, supusă unui proces de dublă recenzare, cu acces on-line gratuit.

Principii etice

Colegiul de redacţie al revistei Limbă, Literatură, Folclor atenționează asupra inadmisibilității prezenței în manuscrise a diverselor forme de plagiat, fals, fraudă, repetare sau prezentarea pentru revistă a materialelor publicate anterior. Articolele acceptate pentru publicare în revista Limbă, Literatură, Folclor nu mai pot fi trimise la redacţia altei reviste. Colegiul de redacție al revistei are dreptul de a retrage orice articol de pe site, din bazele de date internaționale și/sau de pe platforme științifice în care este indexată revista, dacă s-a descoperit că s-au încălcat de către autor/autori principiile etice ale cercetării științifice.

Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui articol aparține în exclusivitate autorilor. Calitatea articolului ţine de obligaţia etică a autorului.

Colegiul de redacție va publica articolele doar după ce va primi confirmarea autorului/autorilor în privința tuturor modificărilor operate asupra articolului, indicate în Formularul de recenzare.