Scientific committee

Acad. Mihai CIMPOI

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău

Prof. univ., dr. Sorin ALEXANDRESCU

Universitatea din București, România

Prof. univ., dr. Bogdan CREȚU

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”,

Academia Română, Filiala Iași, România CȘ II

CȘ II, dr. Adrian TUDURACHI

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. Alexandru CISTELICAN

Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș, România

Prof. univ. Otilia HEDEȘAN

Universitatea de Vest din Timișoara, România