Despre Revistă

Limbă, Literatură, Folclor este moştenitoare de drept şi continuatoare a revistelor „Metaliteratura” (2001-2017) şi „Buletin de lingvistică” (2003-2019).

Revista Limbă, Literatură, Folclor este o publicaţie ştiinţifică, care oferă posibilitate filologilor din Republica Moldova, precum şi celor de peste hotare (cercetători, doctoranzi, profesori) să-şi valorifice şi să-şi promoveze rezultatele ştiinţifice obţinute,  să pună în circuit idei, concepte, noțiuni care să le definească profilul științific, prin publicarea articolelor, recenziilor, cronicilor literare conform rubricilor delimitate: Cercetări lingvistice, Istorie literară, Cercetări folclorice, Cronică literară, Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare, Conferințele Institutului, Vernisaj editorial. La rubricile Conferințele Institutului şi Vernisaj editorial se consemnează manifestările ştiinţifice organizate şi desfăşurate de către fondatorul revistei, Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”, cele mai recente publicații științifice ale cercetătorilor etc. Pe lângă rubricile de bază, redacția revistei își propune rubrici ocazionale, în funcție de activitățile științifice de moment ale Institutului.

În contextul Științei Deschise, Revista Limbă, Literatură, Folclor are statut de acces deschis, materialele publicate în revistă fiind accesibile gratuit cititorilor pentru descărcare, citare, distribuire, cu respectarea drepturilor de autor şi a principiilor etice prevăzute de politicile practicate de COPE (Best Practice Guidelines on Research Integrity and Publishing Ethics) și Elsevier (Publishing Ethics).

Periodicitate: 2 numere pe an

Domeniu: filologie

Tiraj: 100 exemplare

Anul fondării: 2001

ISSN: 2587-3881

E-ISSN: 2587-4039

Limbă de publicare: Revista publică articole în limbile română, engleză, franceză, germană.

Procedură de evaluare: peer-review

Adresa fondatorului: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, mun. Chişinău, MD-2001, Republica Moldova.

Tel.: / fax: +373 22 27 45 23

E-mail: limba.lit.folclor@gmail.com

Tiparul este executat de tipografia „Fox Trading” SRL (com. nr. 131).